Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή Σωματείου "Η Τρίαινα"

Επιστολή Σωματείου "Η Τρίαινα"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ»
Σε απάντηση της από 30-11-2012 επιστολής σας, η οποία μας παραδόθηκε τη Δευτέρα  3-12-2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Ουδέποτε μέχρι σήμερα στελέχη ή εργαζόμενοι της εταιρείας παρεμποδίστηκαν από το σωματείο μας ή από εκπροσώπους του σωματείου μας να εισέλθουν στους χώρους εργασίας.
2.    Ουδέποτε, ασφαλώς, εργαζόμενοι που ήταν υπεύθυνοι για την μισθοδοσία παρεμποδίστηκαν από οποιονδήποτε να εισέλθουν  στα γραφεία τους.
3.    Πολλοί εργαζόμενοι και στελέχη της εταιρείας, όπως γνωρίζουμε, έχουν μέχρι σήμερα εισέλθει στους χώρους εργασίας.
4.    Είναι αυτονόητο ότι τόσο και την Τρίτη 4-12-2012, όσο και οποιαδήποτε άλλη ημέρα «εργαζόμενοι των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού , Λογιστηρίου (μισθοδοσίας) και πληροφορικής» είναι ελεύθεροι να προσέλθουν στα γραφεία τους «για τους σκοπούς του προσδιορισμού της μισθοδοσίας (ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ), χωρίς φυσικά να τους εμποδίσει κανένας.
5.    Είναι προφανές ότι η παραπάνω επιστολή σας εντάσσεται στην προσπάθειά σας, που ήδη εκδηλώθηκε κατά την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 12-10-2012  , να «δικαιολογήσετε» την άρνησή σας να καταβάλλετε στους εργαζόμενους έστω και ένα ευρώ από τις 16 Απριλίου και εφεξής. «Ξεχνάτε» όμως ότι επισήμως στην επιθεώρηση εργασίας , είχατε εγγράφως δηλώσει ότι «αδυνατείτε» απολύτως να καταβάλλετε στους εργαζόμενους το οποιοδήποτε ποσό, λόγω της επικαλούμενης από σας άρνησης του ελληνικού δημοσίου να σας καταβάλλει τις αξιούμενες προκαταβολές.
6.     Για τον ίδιο λόγο- δηλαδή να δημιουργήσετε άλλοθι- μας είχατε απευθύνει και την περίπου ίδιου περιεχομένου με την τελευταία, από 16-7-2012 επιστολή σας.  Στην επιστολή σας εκείνη δεν είχαμε απαντήσει, γιατί την θεωρήσαμε ως ανάξια απάντησης. Ήταν πρόκληση όταν στην μεν επιθεώρηση εργασίας δηλώνετε ότι δεν θα μας πληρώσετε, ενώ στο σωματείο δηλώνετε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας παρεμποδίστηκαν.
7.    Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε έστω και την ώρα αυτή, να προχωρήσετε στην καταβολή προς τους εργαζόμενους του συνόλου των αποδοχών τους μέχρι σήμερα και του επιδόματος αδείας 2012. Σας καλούμε επίσης για την εμπρόθεσμη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2012.
8.    Σε αντίθετη περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα μας.
                                ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  4 Δεκεμβρίου  2012
                          ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Β.      ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.

__________________________________________________________

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: