Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012


Triaena 
Union 
3, Palaska str, 124 62 Skaramangas
Haidari, Attica, Greece
Phone:
+30 210 551 0184
Fax:
+30 210 551 0179

Mobile:
A company of Privinvest Shipbuilding
E-mail:
Triaena@hsy.gr - www.hsy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: