Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ: Πληρώσαμε αόρατα υποβρύχια

ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ: Πληρώσαμε αόρατα υποβρύχια: • 2 ,4 δισ. ευρώ κατεβλήθησαν για τέσσερα νέα υποβρύχια και αντ' αυτού έχουμε λάβει μόνο ένα.  Τον Αύγουστο του 2012 το Πολεμικό Ναυ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: